YENİ

BU  BÖLMƏDƏ  ƏN  SON   NƏŞR  OLUNMUŞ KİTAB HAQQINDA MƏLUMAT VERİLİR:

*QEYD:

Yeni kitab nəşr olunanda köhnə məlumat silinir və yenisi yerləşdirilir.

 

Zaur USTAC

“ƏLİŞ  və  ANNA  (Poema )EK 

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  60   səh.

Kod: EK-021-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-21-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1o

PDF: – Var:   ALİSVEANNA-ZU

Bildiyiniz kimi 2022 – ci ildə, təxminən Aprelin 20-21- də Əliş bəy Kərəmlinin (onu Avropada Alis kimi tanıyırlar) anadan olmasının 700 ili tamam olur. Poema görkəmli memar Şamaxılı Əliş bəy Sübhan oğlu Kərəmli-Şirvaninin  anadan olmasının 700 illiyi münasibəti ilə qələmə alınmışdır. Ümumilikdə bu kitab Əliş bəyin əziz xatirəsinə ithaf olunur. Ruhu şad olsun… Elektron  Kitab  (Y-30-EK-21-ZU) Zaur  Ustac  yaradıcılığının  30  illik yubiley  tədbirləri  çərçivəsində   nəşr  olunur.  

 

“USTAC.AZ” NƏŞRLƏRİ