ELEKTRON NƏŞRLƏR

kitab

ELEKTRON  “USTAC.AZ”  NƏŞRLƏRİ:

============================================================================

—————————————————————————————————————————————–

N-023

cild b

Zaur USTAC

“ƏLİŞ  və  ANNA  (Poema )EK 

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  110   səh.

Kod: EK-023-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-23-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1  p

PDF: – Var:  ALİSVEANNA

زائور اوستاج

(علیش و آننا”  (پوئما” EK

110 .باکی  2018.    صه ح    –   Ustac.Az نشرله ری  .

Kod; EK-023-04-MZM-14-20-18

XYB: (Y-30-EK-23-ZU)

ISBN:  978-9952-8298-9-1  p

ALİSVEANNA:(الکترون کیتاب   (پی دی اف

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

N-022

bkan

زائور اوستاج

(علیش و آننا”  (پوئما” EK

54 .باکی  2018.    صه ح    –   Ustac.Az نشرله ری  .

Kod; EK-022-04-MZM-14-20-18

XYB: (Y-30-EK-22-ZU)

ISBN:  978-9952-8298-9-1 ö

(الکترون کیتاب   (پی دی اف  –   علیش و آننا

—————————————————————————————————————————————–

N-021

kremlb

Zaur USTAC

“ƏLİŞ  və  ANNA  (Poema )EK 

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  60   səh.

Kod: EK-021-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-21-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1o

PDF: – Var:  ALİSVEANNA-ZU

 

—————————————————————————————————————————————–

 

N-020

omuran b

 

Hacıxanım AİDA

“ÖMRÜN ANLARI EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 106 səh.

Kod: EK-020-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-04-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1n

PDF: – Var: HXA-OMURAN

 

—————————————————————————————————————————————–

N-019

ZUOƏQ b

Zaur USTAC

“OTUZ İLDİR, ƏLDƏ QƏLƏM  (1988-2018) EK 

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  86  səh.

Kod: EK-019-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-19-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1m

PDF: – Var: ZU — OƏQy

—————————————————————————————————————————————–

N-018

ZUUSUB b

Zaur USTAC

“USUBCAN ƏFSANƏSİ  (Məqalələr) EK 

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  79  səh.

Kod: EK-018-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-18-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1l

PDF: – Var: ZU — USUBy

 

—————————————————————————————————————————————–

N-017

ZUCK b

Zaur USTAC

“ÇƏHRAYI  KİTAB   (Şeirlər) EK 

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,   93 səh.

Kod: EK-017-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-17-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1q

PDF: – Var: ZU — CKy

—————————————————————————————————————————————–

N-016

ZUSKS b

Zaur USTAC

“SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ…   (Şeirlər) EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  75  səh.

Kod: EK-016-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-16-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1k

PDF: – Var:ZU — SKS

 

—————————————————————————————————————————————–

N-015

ZUQA b

Zaur USTAC

“QƏLBİMİN AÇIQCASI   (Seçmə şeirlər) EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  179 səh.

Kod: EK-015-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-15-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1j

PDF: – Var: ZU — QA

 

—————————————————————————————————————————————–

N-014

ZUOU b

Zaur USTAC

“ORİYENTİR ULDUZU   (Yeniyetmələr üçün povest) EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  64 səh.

Kod: EK-014-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-14-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1i

PDF: – Var: ZU — OU

 

—————————————————————————————————————————————–

N-013

ZUU(KHK) b

Zaur USTAC

“USTADNAMƏ   (Kitab haqqında kitab) EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  111  səh.

Kod: EK-013-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-13-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1ı

PDF: – Var:ZU — U(KHK)

—————————————————————————————————————————————–

N-012

ZUGS b

Zaur USTAC

“GÜLÜNÜN  ŞEİRLƏRİ   (1-ci siniflər üçün sinifdənxaric oxu) EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,   59 səh.

Kod: EK-012-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-12-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1x

PDF: – Var: –ZU — GS

 

—————————————————————————————————————————————–

N-011

ZUN b

Zaur USTAC

“NİŞANGAH  EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  47 səh.

Kod: EK-011-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-11-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1h

PDF: – Var: – ZU — N

—————————————————————————————————————————————–

N-010

ZUB b

Zaur USTAC

“BƏRZƏXDƏ  EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  54 səh.

Kod: EK-010-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-10-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1ğ

PDF: – Var : ZU — B

—————————————————————————————————————————————–

N-009

ZUBC b

Zaur USTAC

“BALÇİÇƏYİM  EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 40 səh.

Kod: EK-009-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-09-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1g

PDF: – Var : – ZU — BC

 

—————————————————————————————————————————————–

N-008

ZUSC b

Zaur USTAC

“ŞEHÇİÇƏYİM  EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 57 səh.

Kod: EK-008-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-08-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1f

PDF: – Var – ZU — SC

 

—————————————————————————————————————————————–

N-007

ZUBAY b

Zaur USTAC

“BAYATILAR   \ “بایاتیلار”  EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 50 səh.

Kod: EK-007-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-07-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1ə

PDF: – Var – ZU — BAY

 

 

—————————————————————————————————————————————–

N-006

ZUG b

Zaur USTAC

“GÜLZAR EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 44 səh.

Kod: EK-006-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-06-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1e

PDF: – Var – ZU — G

—————————————————————————————————————————————–

N-005

ZUMHMD b

Zaur USTAC

“MƏHDUD HƏYATIN MƏCHUL DÜŞÜNCƏLƏRİ EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 123 səh.

Kod: EK-005-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-05-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1d

PDF: – Var –ZU — MHMD

 

—————————————————————————————————————————————–

N-004

otuzfscild

Hacıxanım AİDA

“OTUZ ŞEİR, OTUZ FİKİR EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 106 səh.

Kod: EK-004-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-04-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1ç

PDF: – Var: HXA-OTUZFİKİR

—————————————————————————————————————————————–

N-003

ZUMKY

Zaur USTAC

“MUM KİMİ YUMŞALANDA EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 94 səh.

Kod: EK-003-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-03-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1c

PDF: – Var.ZU — MKY

—————————————————————————————————————————————–

 

ZUİSOHM

N-002

Zaur USTAC

“İSTƏMƏZDİM,  ŞAİR  OLUM  HƏLƏ  MƏN… EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 72 səh.

Kod: EK-002 -04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-02-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1b

PDF: – Var.ZU — İSOHM

 


ZUGAC

N-001

Zaur USTAC

“GÜNAYDIN(AĞ ÇİÇƏYİM) EK

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 67 səh.

Kod: EK-001-04- MZM-14 -20-18

XYB: (Y-30-EK-01-ZU)

İSBN:  978-9952-8298-9-1a

PDF: – Var.ZU — GAC