ƏNƏNƏVİ NƏŞRLƏR

kitab

ƏNƏNƏVİ     “USTAC.AZ”    NƏŞRLƏRİ:

============================================================================

N – 004

ZUOƏQ b

Zaur USTAC, “OTUZ İLDİR, ƏLDƏ QƏLƏM(1988 – 2018)

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 84 səh.

Kod: 004-04- MZM-14 -20-18

İSBN:  978-9952-8298-9-1

PDF: – ZU — OƏQ

© Zaur USTAC, 2018.

QISA MƏLUMAT

Bu kitab, Zaur  Ustac  yaradıcılığının “30” illik  yubley tədbirləri  çərçivəsində  nəşr olunur. Kitabda  ön  söz  və son  söz  əvəzinə  işlənmiş  şeirlərdən  əlavə  müəllifin  müxtəlif  illərdə  yazdığı  43  şeir toplanmışdır.  Şeirlər  elə seçilib ki, onları  oxumaqla  şairin  dünyaya  baxışı, həyat  fəlsəfəsi, ədəbi  görüşləri  və  bədii  yaradıcılığı  haqqında  istiqamətverici  fikrə sahib olmaq olar.

 


N – 003

 

HXAM

KİTAB HAQQINDA ƏSAS MƏLUMATLAR:

Hacıxanım AİDA, “MƏQAM(Səyahətnamə

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2017, 40 səh.

Kod: 003-04- QAM-12 -20-17

İSBN:  978-9952-8298-6-0

PDF: – HXA – M

 


ZU — USUB

N – 002

KİTAB HAQQINDA ƏSAS MƏLUMATLAR:

Zaur USTAC, “USUBCAN  ƏFSANƏSİ(Məqalələr-birinci hissə

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2017, 70 səh.

Kod: 002-04- MZM-14 -20-17

İSBN:  978-9952-8298-8-4

PDF: – ZU — USUB

© Zaur USTAC, 2017.


CKPDF

N – 001

KİTAB HAQQINDA ƏSAS MƏLUMATLAR:

Zaur Ustac, “ÇƏHRAYI  KİTAB”, “USTAC.AZ” nəşrləri,  92 səh.  Bakı – 2017.

Kod:  001-04- MZM-14 -20-17

İSBN:  978-9952-8298-3-9

PDF: – ZU — CK

© Zaur USTAC, 2017.

Advertisements