ƏNƏNƏVİ NƏŞRLƏR

kitab

ƏNƏNƏVİ     “USTAC.AZ”    NƏŞRLƏRİ:

============================================================================

N – 006

ZUOU b

Zaur USTAC, “Oriyentir ulduzu”  (Povest)

Bakı, “USTAC.AZ”  nəşrləri, 2019, 36 səh.

Kod: 06-04-MZM-14-20-19

İSBN  978-9952-82-984-6

PDF: ZU — OU

© Zaur USTAC, 2019.

QISA MƏLUMAT

Kitab Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı gizir Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsinə həsr olunub. Əsasən orta məktəb və liseylərin yuxarı sinif şagirdləri üçün sinifdənxaric oxu vəsaiti kimi nəzərdə tutulur.

—————————————————————————————————————————————–

N – 005

cild b

Zaur  Ustac, “ƏLİŞ  VƏ  ANNA(Poema)

(زائور اوستاج , “علیش و آننا”  (پوئما

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018,  68  səh.

Kod:  05-04- MZM-14 -20-18

İSBN:  978-9952-37-164-2

PDF: ALİSVEANNA esas

© Zaur USTAC, 2018.

QISA MƏLUMAT

Redaktor  və  rəssam:  Şəhin  Senayi  Fərd.

.رئداکتورو رسام: شهین ثنایی فرد

Poema görkəmli memar Şamaxılı Əliş bəy Sübhan oğlu Kərəmli-Şirvaninin  anadan olmasının 700 illiyi münasibəti ilə qələmə alınmışdır. Kitab  yubiley  tədbirləri  çərçivəsində  nəşr  olunur.  Kitab iki qrafikada:  az-lat və əski əlifba ilə nəşr olunmuş Bakıda və Təbrizdə yayımlanmışdır.

—————————————————————————————————————————————–

N – 004

ZUOƏQ b

Zaur USTAC, “OTUZ İLDİR, ƏLDƏ QƏLƏM(1988 – 2018)

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 84 səh.

Kod: 004-04- MZM-14 -20-18

İSBN:  978-9952-8298-9-1

PDF: – ZU — OƏQ

© Zaur USTAC, 2018.

QISA MƏLUMAT

Bu kitab, Zaur  Ustac  yaradıcılığının “30” illik  yubley tədbirləri  çərçivəsində  nəşr olunur. Kitabda  ön  söz  və son  söz  əvəzinə  işlənmiş  şeirlərdən  əlavə  müəllifin  müxtəlif  illərdə  yazdığı  43  şeir toplanmışdır.  Şeirlər  elə seçilib ki, onları  oxumaqla  şairin  dünyaya  baxışı, həyat  fəlsəfəsi, ədəbi  görüşləri  və  bədii  yaradıcılığı  haqqında  istiqamətverici  fikrə sahib olmaq olar.

 


N – 003

 

HXAM

KİTAB HAQQINDA ƏSAS MƏLUMATLAR:

Hacıxanım AİDA, “MƏQAM(Səyahətnamə

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2017, 40 səh.

Kod: 003-04- QAM-12 -20-17

İSBN:  978-9952-8298-6-0

PDF: – HXA – M

 


ZU — USUB

N – 002

KİTAB HAQQINDA ƏSAS MƏLUMATLAR:

Zaur USTAC, “USUBCAN  ƏFSANƏSİ(Məqalələr-birinci hissə

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2017, 70 səh.

Kod: 002-04- MZM-14 -20-17

İSBN:  978-9952-8298-8-4

PDF: – ZU — USUB

© Zaur USTAC, 2017.


CKPDF

N – 001

KİTAB HAQQINDA ƏSAS MƏLUMATLAR:

Zaur Ustac, “ÇƏHRAYI  KİTAB”, “USTAC.AZ” nəşrləri,  92 səh.  Bakı – 2017.

Kod:  001-04- MZM-14 -20-17

İSBN:  978-9952-8298-3-9

PDF: – ZU — CK

© Zaur USTAC, 2017.